Archiwum przetargów

2024

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystościowych …

Zapytanie ofertowe na Dostawę artykułów biurowych i tonerów …


2023

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej …

Zapytanie ofertowe na zakup unitu stomatologicznego …


2022

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2021 Postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


2021

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2021 Postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


2019

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2019 Postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


2018

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2018 Postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


2017

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2017 Postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Przetarg nieograniczony na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie – II postępowanie”

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie”


2016

Ogłoszenie Nr: 310912 Remont i termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie – Roboty budowlane

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2016 Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla Miejskiego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie


2015

Sprawa Nr: MSPZOZ  KO/1/2015 Postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


 

Skip to content