Nr sprawy: MSPZOZ KO/1/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1

ul. Prądzyńskiego 11, 05-200  Wołomin,

tel. /fax. 0 22 776 23 80, e-mail: jedynka@mspzoz1.pl

 ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie:

„Wykonywanie badań analitycznych przez wykwalifikowany personel

przyjmującego zamówienie, w jego lokalu, przy użyciu własnej aparatury, sprzętu i materiałów”

Umowa zostanie zawarta od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Szczegółowe warunki konkursu są dostępne na stronie: www.mspzoz1.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Kontakt: Magdalena Tymińska tel.  22 776 23 80, e-mail: m.tyminska@mspzoz1.pl

           Termin składania ofert do dnia 25.11.2022 r. do godz.10.00 w pok. 13.                   

           Otwarcie w dniu  25.11.2022 r. o godz. 10.15 w pok. 13 .

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert.

PONIŻEJ DO POBRANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU Z ZAŁĄCZNIKAMI


Pytania i odpowiedzi do ogłoszenia:

Pytanie 1:

Czy badanie z oferty o nazwie MYCOPLASMA to oznaczenie poziomu przeciwciał IGG i IGM specyficznych dla Mycoplasma pneumoniae w surowicy krwi żylnej?

Odpowiedź:

Tak, jest to oznaczenie poziomu przeciwciał IGG i IGM specyficznych dla Mycoplasma pneumoniae w surowicy krwi żylnej.

Pytanie 2:

Czy badanie z oferty o nazwie ANA to test przesiewowy?

Odpowiedź:

Tak, jest to test przesiewowy.

Pytanie 3:

Jaka jest nazwa systemu informatycznego używanego przez udzielającego zamówienia?

Odpowiedz:

System informatyczny używany przez Zamawiającego to KS-SOMED.

Pytanie 4:

Kto pokrywa koszty integracji systemów, po stronie udzielającego zamówienie?

Odpowiedz:

Koszty integracji systemów są po stronie przyjmującego zamówienie.

Pytanie 5:

Czy klient posiada techniczną możliwość zestawienia połączenia VPN IPSEC SITE-TO-SITE?

Odpowiedz:

Udzielający zamówienia nie posiada możliwości połączenia VPN IPSEC SITE-TO-SITE.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Skip to content