Nr sprawy: MSPZOZ KO/1/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

PONIŻEJ 30.000 EURO

(art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przetargu/Konkursu nie dotyczą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla

MIEJSKIEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Nr 1 W WOŁOMINIE

Skip to content