Zarządzenia Dyrektora, Regulaminy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej został ustalony Regulamin świadczenia teleporad w MSP ZOZ Nr1.

Skip to content