2023.11.21

24 listopada 2023 r. godz. 18:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
oraz Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie serdecznie zapraszają do kina
Helios przy ul. Geodetów 2 w Wołominie na bezpłatną projekcję filmu
„Chłopi” w reżyserii Hugh Welchman i Doroty Kobieli. Po seansie odbędzie
się spotkanie ze specjalistą poświęcone tematyce przeciwdziałania
przemocy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „PoMocne Kino”,
finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
Zapraszamy serdecznie.

Skip to content