2023.12.06

8 grudnia 2023 r. godz. 18:00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie oraz
Zespół Interdyscyplinarny w Wołominie serdecznie zapraszają do kina
Helios przy ul. Geodetów 2 w Wołominie na bezpłatną projekcję filmu
„Jojo Rabbit” w reżyserii Taika Waititi. W ramach seansu odbędzie się
również spotkanie ze specjalistą poświęcone tematyce przeciwdziałania
przemocy. Zadanie jest realizowane w ramach projektu „PoMocne Kino”,
finansowanego z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”
oraz Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023.
Zapraszamy serdecznie.

Skip to content