2021.09.01

Informacja

dot. programu „Profilaktyka 40 Plus”

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS” do programu kwalifikują się osoby, które:

 • w roku przeprowadzenia programu ukończą lub ukończyły 40 rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia)
 • nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach tego programu pilotażowego
 • odpowiedziały na pytania ankietowe programu za pośrednictwem infolinii lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
 • mają czynniki ryzyka choroby układu krążenia – warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego
 • mają czynniki ryzyka cukrzycy – warunek wykonania badania stężenia glukozy we krwi
 • mają czynniki ryzyka raka jelita grubego – warunek wykonania badania krwi utajonej w kale

Żeby skorzystać z pakietu bezpłatnych badań, należy:

 1. Zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.
 2. Wypełnić ankietę Profilaktyki 40 Plus – na jej podstawie zostaną ocenione czynniki ryzyka.
 3. Po wypełnieniu wygenerować e-skierowanie na pakiet badań (generowanie e-skierowania przez system trwa do 2 dni roboczych).
 4. Zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program – należy wziąć ze sobą dowód osobisty.

Wyniki badań będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta lub w placówce, w której wykonano badania.

WAŻNE

Jeżeli pacjent nie korzysta z IKP, może uzyskać e-skierowanie na pakiet badań przez infolinię Domowej Opieki Medycznej pod numerem telefonu 22 735 39 53 (infolinia działa w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Badania,

które obejmuje program „Profilaktyka 40 Plus”

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 • stężenie glukozy we krwi
 • AlAT, AspAT, GGTP
 • poziom kreatyniny we krwi
 • badanie ogólne moczu
 • poziom kwasu moczowego we krwi
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:

 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 • ocena miarowości rytmu serc

Więcej informacji na temat programu pod linkiem do Narodowego Funduszu zdrowia:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/profilaktyka-40-plus/

Skip to content