2021.08.02

Szanowni Pacjenci!

Zapotrzebowania na recepty

oraz zlecenia na zaopatrzenie

w wyroby medyczne

można złożyć

od poniedziałku do piątku

w godzinach 11.00-17.00

 • w rejestracji przychodni
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: d.wojak@mspzoz1.pl

Odbiór recept lub zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: do 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania / zlecenia.

Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 1. Pacjent w dniu złożenia zamówienia jest zapisany do naszej przychodni, tj. posiada aktywną deklarację i jest uprawniony do świadczeń medycznych w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
 2. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe w chorobach przewlekłych.
 3. W przypadku leków zleconych przez lekarza specjalistę niezbędna jest  informacja zwrotna od lekarza specjalisty do lekarza POZ, która jest aktualizowana raz w roku. W przypadku pobytu w szpitalu należy dołączyć kartę konsultacyjną lub informacyjną ze szpitala.
 4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspakajające, nasenne, antybiotyki, które stosowane są czasowo lub ze wskazań nagłych.
 5. Przy złożeniu zapotrzebowania na recepty muszą być podane następujące dane:
  • imię i nazwisko pacjenta
  • Pesel
  • wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
 7. Zapotrzebowania na recepty dla pacjentów hospitalizowanych (przebywających) w momencie złożenia danego zapotrzebowania w szpitalu lub innym ośrodku całodobowym nie będą realizowane.
Skip to content