2021.01.03

Bezpłatne szczepienia dla pacjentów przeciwko wirusowi SARS CoV-2

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 został zgłoszony do Narodowego Programu Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

        Szczepienia będą realizowane zgodnie z kolejnością szczepień określoną w Narodowym Programie Szczepień. Będziemy Państwa informować o możliwości zaszczepienia.

        Od dnia 25 stycznia ruszają szczepienia populacyjne przeciwko wirusowi SARS CoV-2. Osoby chętne do zaszczepienia się prosimy o kontakt  z Rejestracją:

tel. 22 776 – 26 – 86

tel. 22 776 – 26 – 05

tel. 22 787 – 68 – 89

        Szczepienia będą realizowane począwszy od osób 80+, 70+, które zgłosiły chęć zaszczepienia i zostały zarejestrowane oraz otrzymały powiadomienie sms o zaplanowanej dacie szczepienia.

        Osoby 18+ deklarujące chęć zaszczepienia mogą rejestrować się na stronie https://gov.pl/szczepimysie

        W celu pozyskania aktualnych informacji Kancelaria Premiera uruchomiła stronę internetową https://gov.pl/szczepimysie oraz całodobową infolinię pod numerem 989.

Dowóz na szczepienia w ramach gminy Wołomin

Dla mieszkańców gminy Wołomin, którzy nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do gminnych punktów szczepień zapewnimy dojazd.

Urząd Miasta Wołomin kontakt pod numer 22 763 30 24.

Konieczność organizacji transportu będzie można zgłaszać,

najpóźniej na 3 dni przed terminem szczepienia.

Prosimy o kontakt

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:30

 w piątek w godzinach od 8:00 do 14:30

Z tego uprawnienia mogą skorzystać osoby:

  1. Niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  2. Powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień w miejscu zamieszkania.
Skip to content