Aktualności

 

O G Ł O S Z E N I E

 BEZPŁATNE SZCZEPIENIA P/GRYPIE DLA PACJENTÓW POWYŻEJ 75 ROKU ŻYCIA

        Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Wołominie, informuje, że posiada 50 szczepionek przeciw grypie, które zostały przekazane z puli Ministerstwa Zdrowia.

        Pacjenci zainteresowani szczepieniem prosimy o kontakt z Rejestracją POZ w celu umówienia wizyty kwalifikacyjnej na szczepienie.


Szanowni pacjenci!

          Informujemy o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni. Każdy pacjent ma możliwości uzyskania teleporady.

          Pracownicy rejestracji będą przeprowadzać wstępną weryfikację pacjentów celu wykluczenia zakażenia koronawirusem, kontaktu z osobami zakażonymi lub przebywającymi na kwarantannie.

          Pacjent z objawami infekcji lub podejrzany o zakażenie koronawirusem SARS CoC-2 powinien telefonicznie przełożyć wizytę w poradniach specjalistycznych na inny termin.

          Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw są udzielane teleporady. O wizycie osobistej w przychodni decyduje wyłącznie lekarz podczas teleporady. Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

Uwaga!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęcia pacjentów:

 • lekarze POZ (interniści i pediatrzy) oraz lekarze poradni specjalistycznych prowadzą teleporady
 • rejestracja pacjentów wyłącznie telefoniczna:

22 776 – 26 – 86

22 776 – 26 – 05

22 787 – 68 – 89

 22 787 – 76 – 40

519 – 180 – 924

 • w przypadku ustalonej przez lekarza wizyty osobistej pacjenci proszeni o przychodzenie do przychodni bez osoby towarzyszącej (chyba że konieczna jest pomoc przy poruszaniu się)
 • obowiązkowo jest założenie maseczki oraz zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób (pacjentów i personelu)
 • prosimy przychodzić 10 minut przed terminem wyznaczonej wizyty celem zmierzenia temperatury i wypełnienia ankiety zdrowia

Gabinet zabiegowy 798 – 086 – 555

Poradnia „Dzieci zdrowe” 798 – 086 – 550

Poradnia ginekologiczna 505 – 301 – 330

 Lekarz podczas teleporady może:

– udzielić porady lekarskiej odnośnie stanu zdrowia

–  wypisać e-receptę / e-skierowanie (otrzymasz kod do jej / jego realizacji)

– na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta również ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego

Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wznawiamy  realizację szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwepidemicznego w czasie szczepienia, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. szczepień obowiązkowych, które zgodnie z PSO powinny być wykonane do 24 miesiąca życia oraz u dzieci w 6 – m roku życia
 2. szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień
 3. szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu B, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku
 4. realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego

oraz szczepień zalecanych:

 1. przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc
 2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży

Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:

 • brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
 • zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Pediatria:

– wizyty patronażowe w domu pacjenta zostają zawieszone do odwołania

– patronaż położniczy może odbyć się w formie teleporady, kontakt telefoniczny:

505 – 301 – 330

Badania USG:

– zapisy na badania oraz potwierdzenie terminu wizyty, kontakt telefoniczny:

22 776 – 26 – 86

22 776 – 26 – 05

22 787 – 68 – 89

22 787 – 76 – 40

519 – 180 – 924

Ginekologia:

– teleparady

– pacjentki umawiane są na wizytę do lekarza telefonicznie:

505 – 301 – 330

Kardiologia, diabetologia:

– teleparady

– pacjenci umawiani są na wizytę do lekarza telefonicznie:

22 776 – 26 – 86

22 776 – 26 – 05

22 787 – 68 – 89

22 787 – 76 – 40

519 – 180 – 924

 Stomatologia:

– teleparady

– pacjenci umawiani są na wizytę do lekarza telefonicznie:

22 776 – 26 – 86

22 776 – 26 – 05

22 787 – 68 – 89

22 787 – 76 – 40

Punkt pobrań:

pacjenci umawiani są na pobranie telefonicznie:

22 776 – 26 – 86

22 776 – 26 – 05

22 787 – 68 – 89

22 787 – 76 – 40

– tylko jedna osoba przed drzwiami gabinetu, max dwóch pacjentów w poczekalni, zachowując co najmniej 2 metry odstępu 

 

Linki do social mediów związanych z realizowanym projektem: